Wetenschappen - Wiskunde

ASO
derde graad
tweede jaar

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat de richting Wetenschappen - Wiskunde je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Biologie
2
Chemie
2
Engels
2
Frans
3
Fysica
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
7
Modules
3
Totale uren
32
Wetenschappen - Wiskunde

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: wetenschappen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim.
De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal en gegevens opzoeken in naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.
In deze studierichting ligt de wiskunde op een vrij hoog niveau. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.