Verkoop

BSO
derde graad
tweede jaar

In het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) ligt het accent meer op de praktijk dan op de theorie. Je krijgt weinig algemene vakken. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. De richting Verkoop bereidt je voor op de uitoefening van een beroep in de verkoopsector.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Engels
2
Frans
3
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
4
Nederlands
1
Stage verkoop
8
Boekhouding
2
Public Relations
2
Toegepaste economie
2
Toegepaste informatica
2
Verkoop
2
totale uren
32
Verkoop

Deze opleiding is sterk op de praktijk gericht. Je wordt klaargestoomd voor een job als verkoper. Heel wat aandacht gaat naar het leren voeren van zakelijke gesprekken in het Nederlands. Je leert op een correcte en efficiënte manier communiceren. Ook je praktische talenkennis in het Frans wordt getraind.
Daarnaast maak je kennis met de verkoopadministratie van bestelling tot verkoop. Je leert verschillende verkoopswaren kennen, onderling vergelijken, variëteiten onderscheiden en informatie inwinnen over hun gebruik en onderhoud. Bovendien is er aandacht voor het mooi presenteren van producten, zowel in de etalage als in de winkel. De stage biedt je de gelegenheid om de aangeleerde technieken en vaardigheden toe te passen.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.