Sociale en Technische Wetenschappen

TSO
tweede graad
eerste jaar
tweede jaar

In het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken. De richting Sociale en Technische Wetenschappen is zowel op theorie als op praktijk gericht. Na deze opleiding kan je dus naar het hoger onderwijs of meteen naar de arbeidsmarkt doorstromen.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Engels
3
Frans
3
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
1
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Toegepaste natuurwetenschappen
3
Praktijk huishoudkunde
3
Huishoudkunde
2
Opvoedkunde
2
Modules
3
Totale uren
37
Sociale en Technische Wetenschappen

De richting sociale en technische wetenschappen is vooral gericht naar jongeren die liever niet kiezen voor het eerder theoretisch ASO-onderwijs. Het is een richting voor wie alle opties voor de toekomst open wil houden.
Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, je bent sociaal voelend en creatief. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.
Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen:

  • natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica en laboratoriumoefeningen);
  • sociale wetenschappen (maatschappelijke en sociale vorming);
  • voeding (toegepaste wetenschappen en praktijk).
Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.