Sociale en Technische Wetenschappen

TSO
derde graad
eerste jaar

In het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken. De richting Sociale en Technische Wetenschappen is zowel op theorie als op praktijk gericht. Na deze opleiding kan je dus naar het hoger onderwijs of meteen naar de arbeidsmarkt doorstromen.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Wiskunde
2
Toegepaste economie
2
Toegepaste biologie
2
Muzikale opvoeding
2
Huishoudkunde | Opvoedkunde
8
Toegepaste chemie
3
Toegepaste fysica
1
Modules
3
Totale uren
36
Sociale en Technische Wetenschappen

De richting sociale en technische wetenschappen is vooral gericht naar jongeren die liever niet kiezen voor het eerder theoretisch ASO-onderwijs. Het is een richting voor wie alle opties voor de toekomst open wil houden.
In deze studierichting is, naast een sterke algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk. Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast. Deze vakken krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu en de voeding te maken heeft. 

De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie: gezin en samenleving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en ontwikkeling, voedsel- en andere levensbehoeften, communicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop. De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je zal sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning moet je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

In sociale wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal. Je verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie en verschillende vormen van expressie. Je leert over sociale contexten en diversiteit binnen de samenleving, leerprocessen (waarneming, geheugen en intelligentie).

In natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie. De basiskennis vertrekt vanuit 3 pijlers: mens (biologie en chemie), milieu (fysica, biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie). In laboratoriumproeven worden eenvoudige proeven en toepassingen toegelicht. Je leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.