Latijn - Wiskunde

ASO
derde graad
eerste jaar
tweede jaar

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat de richting Latijn - Wiskunde je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Engels
2
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
7
Latijn
4
Modules
3
Totale uren
33
Latijn - Wiskunde

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Latijn en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.
De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.