Jeugd- en gehandicaptenzorg

TSO
derde graad
tweede jaar

In het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken. De richting Jeugd- en gehandicaptenzorg is zowel op theorie als op praktijk gericht. Na deze opleiding kan je dus naar het hoger onderwijs of meteen naar de arbeidsmarkt doorstromen.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Wiskunde
2
Expressie
2
Toegepaste biologie
2
Orthopedagogie
2
Werkveld
2
Levenslooppsychologie
2
Professioneel handelen
2
Stage
8
Modules
3
Totaal lesuren (excl. stage)
30
Jeugd- en gehandicaptenzorg

De richting Jeugd- en gehandicaptenzorg bereidt je voor op het begeleiden van kinderen, jongeren en zelfs volwassenen in leefgroepsituaties: in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk. In de opleiding wordt de nodige theoretische kennis aangereikt maar attitudes en vaardigheden zijn even belangrijk. Er gaat veel aandacht naar stages in de meest diverse voorzieningen die later het beroepsveld zullen uitmaken: medisch-pedagogische instituten, gezinsvervangende tehuizen en dagcentra. Je leert mensen van alle leeftijden met een fysieke, zintuiglijke, verstandelijke, sociale of meervoudige beperking begeleiden. Je vertrekt hierbij van de overtuiging dat ze heel wat mogelijkheden hebben tot (persoonlijkheids)ontplooiing. Je leert werken in team en met groepen. Naast theoretische kennis en technieken, krijgen attitudes en vaardigheden zoals inlevingsvermogen, openheid, sociale betrokkenheid, discretie veel aandacht.
Je leert de noden, behoeften en eigenschappen van de mens in de verschillende fasen van het leven kennen. Je leert over EHBO, hygiëne en de zorg voor het comfort van de persoon met een beperking. Daarnaast leer je met taal, muziek, beweging en handvaardigheid creatief werken. Deze technieken worden verwerkt in activiteiten en projecten voor bepaalde doelgroepen.
Je leert over de verschillende soorten beperkingen en hun problemen. De oorzaken, de begeleiding en de mogelijke behandeling worden bekeken. Je leert samenwerken, observeren, vergaderen en rapporteren. Er wordt aandacht besteed aan de wetgeving over jeugdhulp. Ook de bouw en werking van het menselijk lichaam wordt bestudeerd. Stages bieden je de gelegenheid om de aangeleerde technieken en vaardigheden toe te passen.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.