IT en netwerken (Informaticabeheer)

TSO
derde graad
eerste jaar

In het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken. De richting IT en netwerken is zowel op theorie als op praktijk gericht. Na deze opleiding kan je dus naar het hoger onderwijs of meteen naar de arbeidsmarkt doorstromen.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen
1
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Wiskunde
4
Webdesign
3
Computertechniek
3
Softwareontwikkeling
4
IoT Internet of Things
1
Databanken
2
Modules
3
Totale uren
33
IT en netwerken

Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, voldoende aanleg voor wiskunde en interesse voor talen. In IT en netwerken word je opgeleid tot een ondersteunende functie in de administratieve informatica-omgeving van een KMO of een non-profit organisatie. De klemtoon ligt op het beheren van computerapparatuur en -programmatuur, op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, op het begeleiden van pc- gebruikers en op het optimaliseren van de informatieverwerking. Je leert de systeemeenheid en de belangrijkste randapparatuur (scherm en printer) kennen. Je leert de onderdelen van de pc zo samenstellen, installeren en configureren dat ze optimaal samenwerken. Je leert de systeemprogrammatuur gebruiken voor het beheer van schijf en bestanden. Je maakt kennis met een netwerk en leert het installeren, beheren en beveiligen.
Je leert werken met verschillende toepassingsprogramma’s. Tekstverwerking, elektronisch publiceren en presenteren, gegevensbeheer en rekenblad, agenda- en taakbeheer komen aan bod. Je leert ook anderen efficiënt werken met deze software en aanpassen aan de noden van de klant.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.