Humane Wetenschappen

ASO
derde graad
eerste jaar
tweede jaar

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat de richting Humane Wetenschappen je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Cultuurwetenschappen
4
Gedragswetenschappen
4
Modules
3
totale uren
32
Humane Wetenschappen

De uitwegen na studierichting Humane Wetenschappen zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundige en wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs. Belangrijke vakken binnen deze richting zijn:

  • Cultuurwetenschappen: Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving, de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie, opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen, verschillende mens- en wereldbeelden, de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving, kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving, de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.
  • Gedragswetenschappen: Binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort, de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden, de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen, de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving, het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid, de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen. 
Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.