Humane Wetenschappen

ASO
tweede graad
eerste jaar
tweede jaar

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat de richting Humane Wetenschappen je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Engels
3
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
4
Cultuurwetenschappen
2
Gedragswetenschappen
2
Modules
3
Totale uren
31
Humane Wetenschappen

Je kiest voor Humane Wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.
Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
In de studierichting Humane Wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.