Handel

TSO
tweede graad
eerste jaar

In het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken. Na deze opleiding kan je dus naar het hoger onderwijs of meteen naar de arbeidsmarkt doorstromen.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Engels
3
Frans
3
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
1
Nederlands
4
Wiskunde
3
Dactylografie / Toegepaste informatica
4
Kantoortechnieken
1
Handelseconomie
3
Boekhouden
4
Verkoop
1
Modules
3
Totale uren
36
Handel

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. 
In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel en de toegepaste informatica. Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie (zowel mondeling als schriftelijk) in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels en Frans). 

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.