Economie - Wiskunde

ASO
derde graad
eerste jaar
tweede jaar

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat de richting Economie - Wiskunde je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Engels
2
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
7
Economie
4
Modules
3
Totale uren
33
Economie - Wiskunde

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: economie en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De combinatie van deze twee vakdomeinen zorgen voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.
Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel en personeelsbeleid. De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.