Economie

ASO
tweede graad
eerste jaar
tweede jaar

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat de richting Economie je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Engels
3
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
5
Economie
4
Modules
3
Totale uren
32
Economie

Economie is de studie van de 'huishouding'. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De nadruk ligt op economie. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).
Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen. Je krijgt uitsluitend algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde en wetenschappen.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.