2A Moderne talen en wetenschappen

2A
eerste graad
tweede jaar

De basisoptie moderne talen en wetenschappen is een voorbereiding op een studierichting in de 2de graad ASO. In dit jaar ligt het accent op wetenschappen, talen (Nederlands, Frans en Engels) en wiskunde.

vakken
lesuren
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
2
Lichamelijke opvoeding
2
Techniek
2
Salsa (samen leren samenleven)
1
BASISOPTIE
Wetenschappelijk Werk
2
Nederlands
1
Frans
1
Engels
1
DIFFERENTIATIE
FLEXtra
2
totale uren
33
2A | basisoptie moderne wetenschappen (vanaf '20-'21: 2A Moderne talen en wetenschappen)

In de basisoptie moderne talen & wetenschappen krijg je extra uren Frans en Engels en maak je kennis met wetenschappelijk werk.

Over wetenschappelijk werk

Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. Dat gebeurt door experimenten in een daarvoor aangepast labo. Voor jou kan dit leiden tot een meer wetenschappelijke studierichting in de tweede graad.

Daarnaast krijg je met FLEXtra 2 uren per week coaching waarin ruimte is voor planning, remediëring of uitbreiding. Bij remediëring krijg je meer uitleg over bepaalde leerstof die je niet goed begrijpt. Snap je alles, dan word je via de uitbreiding uitgedaagd om nog sterker te worden.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.