2A Maatschappij en welzijn

2A
eerste graad
tweede jaar

Deze basisoptie is een voorbereiding op een studierichting in de 2de graad TSO. Deze basisoptie richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen.

vakken
lesuren
Levensbeschouwelijk vak
2
Nederlands
5
Frans
3
Engels
2
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
2
Lichamelijke opvoeding
2
Gezinstechnieken
5
FLEXTRA
2
Module
3
totale uren
34
2A | basisoptie sociale en technische vorming (vanaf '20-'21: 2A Maatschappij en welzijn)

Je bestudeert de mens en zijn omgeving. Je bestudeert onder andere een aantal wetmatigheden uit de wetenschap en de techniek. Je verneemt meer over de drie componenten van deze basisoptie: de sociale, de technische en de algemeen vormende.

Volgende zaken komen zowel in theorie als in praktijk aan bod:

  • inleidende technische begrippen (persoonlijke en lichaamshygiëne, voedings- en onderhoudshygiëne);
  • basisbegrippen in de keuken (reinigen en snijden, gaar maken, koken en bakken, wegen, verpakken en bewaren);
  • voedingsleer (voedingsmiddelen en voedingsstoffen);
  • vormgeving (tafeldekken, opdienen en afruimen);
  • omgangskunde (tafelmanieren, sociale contacten uitbouwen, problemen voorkomen en oplossen).
Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.