2A Economie en organisatie

2A
eerste graad
tweede jaar

De basisoptie economie is een voorbereiding op een studierichting in de 2de graad ASO of TSO. Als je kiest voor deze basisoptie moet je belangstelling hebben voor de economie, het bedrijfsleven en de verkoopsector. 

vakken
lesuren
Levensbeschouwelijk vak
2
Nederlands
5
Frans
3
Engels
2
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
2
Lichamelijke opvoeding
2
Economie
5
FLEXTRA
2
Module
3
totale uren
34
2A | basisoptie handel (vanaf '20-'21: 2A Economie en organisatie)

In de lessen handel leer je een reeks begrippen in verband met het handelsleven, zowel op rekenkundig als op administratief vlak. Volgende zaken komen aan bod:

  • ontstaan en functie van de handelswereld;
  • kopen en verkopen;
  • de euro;
  • werken in een kantooromgeving;
  • de handel en de toeristische sector. 

Je leert efficiënt het toetsenbord van de computer beheersen en zo krijg je automatismen die nodig zijn als je met de computer werkt. Je maakt kennis met het besturingssysteem Windows en je leert vaardig omgaan met het internet.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.