1A

1A
eerste graad
eerste jaar

In 1A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een brede basisvorming voor iedereen. Met ons unieke FLEX-systeem krijg je veel zelfstandigheid, neem je je eigen leerproces in handen en bepaal je zelf wanneer je een opdracht uitvoert. Er is ook ruimte voor remediëring en uitbreiding op maat.

vakken
lesuren
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
2
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
1
Geschiedenis
1
Financiële geletterdheid en economie
1
Muzikale opvoeding | Plastische opvoeding | Expressie
1
Techniek
2
Salsa (samen leren samen leven)
1
DIFFERENTIATIE
FLEXtra: coaching, remediëring en verdieping
2
Modules (Latijn of andere)
3
TOTALE UREN
33
1A

In het 1e leerjaar A krijg je een brede basisvorming van 28 uren met aandacht voor talen, wetenschappen, mens en maatschappij en creativiteit. Je maakt ook kennis met de financieel-economische wereld, de digitale mogelijkheden en met burgerschap. Deze basisvorming is voor iedereen gelijk en gebeurt vooral via het FLEX-systeem

Daarnaast krijg je met FLEXtra 2 uren per week coaching waarin ruimte is voor planning, remediëring of uitbreiding. Bij remediëring krijg je meer uitleg over bepaalde leerstof die je niet goed begrijpt. Ben je een sterke leerling, dan word je via de uitbreiding uitgedaagd om nog meer te schitteren.

Tijdens het jaar kies je nog enkele talentenmodules van 3 uren per week. In deze modules proef je van iets extra. Sommige leerlingen weten meteen welke talenten en interesses zij hebben, voor anderen is dit een moeilijke zoektocht. Via het aanbod van modules kan je op zoek gaan naar wat jij echt leuk vindt. Wil je later een studierichting in het ASO met Latijn, dan kies je nu natuurlijk al voor de module Latijn. Je kan het ook volgen uit nieuwsgierigheid. Valt het tegen, dan kan je ermee ophouden en blijft elke studierichting later nog open.

NIEUWE MODULE eerste jaar A- en B-stroom: LEGO bouwen en programmeren!

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.