Participatie

Participatie

Ouders en leerlingen krijgen inspraak op school via de leerlingenraad, ouderraad en schoolraad.

Leerlingenraad

Aangezien wij als school kiezen voor een hoge betrokkenheid van de leerlingen, willen wij hen de kans bieden hun stem te laten horen. Via de leerlingenraad hebben ze deze mogelijkheid en weten we wat bij hen leeft. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich kandidaat stellen bij de verantwoordelijke leerkrachten.

Ouderraad

Ook ouders die hun steentje willen bijdragen aan het schoolgebeuren zijn van harte welkom bij de ouderraad. We vergaderen een drietal keer per jaar met alle leden en organiseren ook activiteiten om financiële steun te kunnen geven aan de projecten van de school.

Schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. Ook vertegenwoordigers van de leerlingen hebben een zitje in de schoolraad. De directie overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid en het gezondheidsbeleid. De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan de directie.

Interesse om in te schrijven?